บริษัท เอส.เค. สยาม ดีล แมเนจเม้นท์ จำกัด


ผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทรับทำบัญชี โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

“มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ ราคากันเอง”

บริการของเรา

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

  • กิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำ หรือสมุห์บัญชียังไม่มีความสามารถ ที่จะปิดบัญชีได้ด้วยตัวเอง หรือบริษัทพนักงานบัญชีลาออก
  • กิจการที่มีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
  • กิจการที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลบัญชี/การเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ธุรกิจที่มักพบข้อผิดพลาดในการลงบัญทึกบัญชี หรือการทุจริต โดยผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยๆ

สิ่งที่บริษัทยึดถือเป็นหัวใจของการทำงานคือ ความถูกต้อง
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และประมวลรัษฎากร และการบริการที่จริงใจ เป็นกันเอง

ใส่ใจ ไม่ทิ้งงาน

สโลแกน

ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภท หนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท
1045 ผู้เข้าชม
เป็นภาษีอากรประเภท หนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท
936 ผู้เข้าชม
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ กำหนดเวลาการจดทะเบียน
752 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์